Våningsplan

Som boende får du inte göra förändringar på fastigheternas våningsplan utan sty­rel­sens godkännande och dina grannars samtycke. Sådan förändring kan vara  t.ex. ommålning.
För att styrelsen skall kunna godkänna en sådan begäran krävs att planerade förändringar utförs på ett fackmannamässigt sätt och att de motsvarar föreningens estetiska krav.
Om du med styrelsens godkännande och på egen bekostnad låter förändra våningspla­nets utseende, blir du fortsättningsvis un­derhållsskyldig för de förändringar du gjort. Underhållsskyldigheten följer lägen­heten och övergår således till efterföljande bostadsrättshavare när du avyttrar din lä­genhet.
Det är tillåtet att hänga upp väggprydnader på våningsplanet under förutsättning att dina grannar samtycker.
Det är av städningsskäl inte tillåtet att ha dörrmatta utanför lägenheten.

Adress

  • Förvaltningskontor Brf Viggbygärdet
    Södervägen 16, 183 69 TÄBY

Kontakt

  • 08-756 36 13
  • viggbygardet@viggbygardet.se

Öppettider

Mån - Ons 09.00-11.00
Tor 15.00-19:00
Fre 09.00-11.00
Sommartid (jun-aug) 8.00-10.00

Copyright © 2017 viggbygardet.se. All rights reserved unless otherwise stated.