Trafik

På större delen av Viggbygärdet är motor­fordonstrafik förbjuden. Dessutom gäller generellt parkeringsförbud utom på markerade förhyrda platser och gästparke­ringsplatser.
Syftet med trafikreglerna är att de skall bidra till en säker och trivsam miljö. Även mopeder räknas som motor­fordon.
Du får dock köra fram till entrédörren om du har mycket last, flyttar in eller ut, skall skjutsa någon som är rörelsehindrad eller liknande.
I samband med in- eller utflyttning kan du få särskilt P-tillstånd som gäller för upp­ställning av fordon utanför entrén. Hant­verkare kan också i samband med ar­bete i husen få sådana särskilda P-till­stånd. Till­stånden utfärdas av förvalt­ningskonto­ret.
Föreningen har avtal med Q-Park om övervakning av att trafik- och parkerings­reglerna efterlevs. Bryter man mot bestäm­melserna och trafikvakten är på plats får man parkeringsbot efter tio mi­nuter.
Det är absolut förbjudet att köra upp bil på gräsytorna i området.
Trafikföreskrifterna för området finns i sin helhet samlade i separat dokument.

Adress

  • Förvaltningskontor Brf Viggbygärdet
    Södervägen 16, 183 69 TÄBY

Kontakt

  • 08-756 36 13
  • viggbygardet@viggbygardet.se

Öppettider

Mån - Ons 09.00-11.00
Tor 15.00-19:00
Fre 09.00-11.00
Sommartid (jun-aug) 8.00-10.00

Copyright © 2017 viggbygardet.se. All rights reserved unless otherwise stated.