Styrelse

Föreningens styrelse består av åtta ledamöter. Styrelseledamöter väljs av medlemmarna på ordinarie föreningsstämma för en man­dattid av ett eller två år.
Utöver av stämman valda styrelsemedlemmar utser HSB Stockholm en organisatör för introduktion och utbildning av medlemmar.
Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång i måna­den.

Adress

  • Förvaltningskontor Brf Viggbygärdet
    Södervägen 16, 183 69 TÄBY

Kontakt

  • 08-756 36 13
  • viggbygardet@viggbygardet.se

Öppettider

Mån - Ons 08.00-10.00
Tor 15.00-18:00
Fre 08.00-10.00
Sommartid (jun-aug) 8.00-10.00