Månadsavgift

HSB Stockholm ombesörjer avisering av månadsavgifter. Inbetalningskort för bankgiro distribueras för tre månader åt gången.
Om du vill kan du betala din avgift via autogi­ro. Kontakta HSB Stockholm om du ön­skar nyttja denna betalnings­form.
Månadsavgiftens storlek bestäms av styrel­sen med utgångspunkt från årets budgete­rade kapital- och driftskostnader.
Området gemensamma kostnader ut­görs t.ex. av:

 • räntor och amorteringar på intecknings­lån.
 • avskrivningar på tillgångar
 • fastighetsskötsel, underhåll, städning och snöröjning
 • vatten, uppvärmning och renhållning.
 • kommunal fastighetsavgift
 • olika andra mindre kostnader

Vissa av kostnaderna kan varken förening­en eller den enskilde medlemmen påverka. Poster som däremot kan påverkas är t.ex. förbrukningsavgifter för vatten och kostna­der för underhåll och städning.

Adress

 • Förvaltningskontor Brf Viggbygärdet
  Södervägen 16, 183 69 TÄBY

Kontakt

 • 08-756 36 13
 • viggbygardet@viggbygardet.se

Öppettider

Mån - Ons 08.00-10.00
Tor 15.00-18:00
Fre 08.00-10.00
Sommartid (jun-aug) 8.00-10.00