Andrahandsuthyrning

Din bostadsrättslägenhet
Du har förvärvat din bostadsrätt i HSB Brf Viggbygärdet för att stadigvarande bebo densamma.

Tillstånd från styrelsen
För att du skall få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs det skäl och ett tillstånd från styrelsen.

Skäl för uthyrning
Skäl kan vara arbete, studier på annan ort eller provsammanboende. Utgångspunkten är att en andrahandsuthyrning ska vara tillfällig, d.v.s. att du har för avsikt att återvända från det tillfälliga jobbet, eller studier, eller att du kommer att sälja bostadsrätten om provboendet blir permanent. Om bostadsrätten, av ekonomiska skäl inte kan säljas bör andrahandsupplåtelse kunna komma i fråga under en övergångsperiod (normalt max 1 år)

Överklaga ett beslut
Om styrelsen nekat andrahandsuthyrningen trots att dina skäl är beaktansvärda kan beslutet överklagas till hyresnämnden.

Uthyrningsperiod
Andrahandsuthyrning beviljas i regel för en tid av ett år men kan förlängas. Varje eventuell förlängning kräver en ny ansökan. Varje ansökan är personlig och byte av hyresgäst kräver ny ansökan. Kontakta förvaltningskontoret när det gäller formaliteterna kring andrahandsuthyrning. Beslut om andrahandsuthyrning fattas av styrelsen på de månatliga styrelsemötena, därefter sker en återkoppling till dig som sökande med styrelsens beslut.

Avgift för uthyrning
Föreningen har enligt stadgarna rätt att ta ut en avgift som uppgår till tio procent av ett prisbasbelopp per år, för närvarande 5 730 kronor. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor,

Olovlig uthyrning
Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten i andra hand utan styrelsens godkännande, olovlig uthyrning kan leda till att nyttjanderätten till lägenheten förverkas, och att du som medlem blir uppsagd och bostadsrätten kan tvångsförsäljas.

Ansökan andrahandsuthyrning

Adress

  • Förvaltningskontor Brf Viggbygärdet
    Södervägen 16, 183 69 TÄBY

Kontakt

  • 08-756 36 13
  • viggbygardet@viggbygardet.se

Öppettider

Mån - Ons 08.00-10.00
Tor 15.00-18:00
Fre 08.00-10.00
Sommartid (jun-aug) 8.00-10.00