Andrahandsuthyrning

Du har förvärvat din bostadsrätt i HSB Brf Viggbygärdet för att stadigvarande bebo densamma.
För att du skall få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs det skäl och ett tillstånd från styrelsen, skäl kan vara arbete eller studier på annan ort eller provsammanboende. Utgångspunkten är att en andrahandsuthyrning ska vara tillfällig, d.v.s. att du har för avsikt att återvända från det tillfälliga jobbet eller att du kommer att sälja bostadsrätten om det nya förhållandet fungerar och blir permanent.
Andrahandsuthyrning beviljas i regel för en tid av ett år men kan förlängas. Varje eventuell förlängning kräver en ny ansökan.
Kontakta förvaltningskontoret när det gäller formaliteterna kring andrahandsuthyrning. Beslut om andrahandsuthyrning fattas av styrelsen på de månatliga styrelsemötena, därefter sker en återkoppling till dig som sökande med styrelsens beslut.
Föreningen har enligt stadgarna rätt att ta ut en avgift som uppgår till tio procent av ett prisbasbelopp per år, för 2023, 5 200 kronor.
Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten i andra hand utan styrelsens godkännande, olovlig uthyrning kan leda till att nyttjanderätten till lägenheten förverkas, och att medlemmen blir uppsagd och bostadsrätten kan tvångsförsäljas.

Ansökan andrahandsuthyrning

Adress

  • Förvaltningskontor Brf Viggbygärdet
    Södervägen 16, 183 69 TÄBY

Kontakt

  • 08-756 36 13
  • viggbygardet@viggbygardet.se

Öppettider

Mån - Ons 09.00-11.00
Tor 15.00-19:00
Fre 09.00-11.00
Sommartid (jun-aug) 8.00-10.00

Copyright © 2017 viggbygardet.se. All rights reserved unless otherwise stated.