Organisation

Bostadsrättsföreningen Viggbygärdet är en självständig juridisk enhet. Föreningen bildades 1979.

Föreningen är arbetsgivare för anställd personal på Viggbygärdet (förvaltare, administratörer och fastighetsskötare). Högsta beslutande organ i föreningen är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma avhålls vanligen i mars /april varje år.

Vid stämman har alla medlemmar i föreningen lika rösträtt i beslutsfrågor – en röst per lägenhet. Stämman väljer styrelse, revisor och valberedning.

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av området. Styrelsen har delegerat ansvaret för den löpande skötseln till förvaltaren.

Som medlem kan du lämna motioner till årsstämman om det är något du vill att styrelsen skall behandla eller ändra på. Motioner skall lämnas skriftligt och skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Föreningen är medlem i HSB Stockholm.

Adress

  • Förvaltningskontor Brf Viggbygärdet
    Södervägen 16, 183 69 TÄBY

Kontakt

  • 08-756 36 13
  • viggbygardet@viggbygardet.se

Öppettider

Mån - Ons 08.00-10.00
Tor 15.00-18:00
Fre 08.00-10.00
Sommartid (jun-aug) 8.00-10.00