Historik

 

1967 – 1969 Viggbygärdet byggs av Samuelsson & Bonnier och förvaltas sedan av Centrumfastigheter AB. Lägenheterna upplåtes med hyresrätt

1971 – 1972 Kvartersföreningen Viggbylaget bildas.

1978 Centrumfastigheter vill / tvingas sälja Viggbygärdet till HSB eller till kommunen. HSB köper då fastigheterna för ca 65 Mkr. Bostadsrättsföreningen Viggbygärdet bildas.

1979 HSB erbjuder de boende på Viggbygärdet, att köpa bostadsrätten för sina lägenheter till en grundavgift av 440kr / kvm.

1980 Föreningens första stämma hålls med nya medlemmar.

1984 Gårds- och våtrumsprojektet m.m. inleds. Projektet pågår till 1988. Den totala summan som investerades i föreningen för dessa projekt är 32 Mkr.

1987 Samordnings- och förvaltningsavtalet med HSB Täby-Roslagen sägs upp. Föreningen blir arbetsgivare för nio personer.

1990 Bostadsrättsföreningen redovisar för första gången ett överskott på 500 kkr. Den balanserade förlusten var vid denna tidpunkt 5 Mkr.

1992 Mellan 1980 – 1992 höjds månadsavgiften med i genomsnitt 10 procentenheter per år.

1993 – 1996 Renovering av fönster, balkonger och fasader till en kostnad av 16 Mkr.

1994 Ekonomisk / administrativ förvaltning i egen regi. Föreningens balanserade förlust har eliminierats.

1997 Mellan åren 1997 – 1999 sänks månadsavgiften med i genomsnitt drygt 6 procentenheter per år.

1999 Värmeanläggningen säljs till Birka Energi för framtida anslutning till fjärrvärme. Föreningen erhåller en likvid på 700 kkr.

2000 Installation av bredbandsnät inom området.

2001 Nytt låssystem garage.

2002 Stor satsning på fritidsaktiviteter av olika slag inklusive anskaffning av hemmabioanläggning.

2003 Fjärrvärmeanslutningen klar, panncentralen stängs. Folktandvårdens lokaler vattenskadade.

2004 Hissrenoveringen, som pågått några år, avslutas.
De nya bostadsrättslägenheterna på Södervägen 16 (f.d. Folktandvården) färdigställs. Föreningen firar 25-årsjubileum.

2005 Byte av fläktar, stamrensning samt tvättstugerenovering startar.

2006 I december får Viggbygärdet sin egen internTVkanal.

2007 Nytt låssystem med tags börjar installeras i bostadskvarteren.
Föreningen förvärvar lokalen Södervägen 16 och påbörjar projektet att flytta Förvaltningskontoret till markplan.

2007 – 2008 Nytt förvaltningskontor byggs på Södervägen 16 och den gamla lokalytan säljs för ombyggnad till bostadsrättslägenheter.

2009 – 2013 Stamrenovering, relining av avloppsstammar.

2012 Gruppanslutning till bredband

2012 – 2013 Målning, nya armaturer – belysning. Snickeriarbeten på våningsplanen och armaturbyte i hissar och entréer.

2013 – 2014 Ny närvarostyrd belysning i garage och källarkorridorer

2015 Byte av samtliga radiatorventiler i lägenheter och lokaler för en jämnare värme

2016 – 2017 Underhåll av tätskikt och påfyllning av isolering av alla tak

2016 – 2017 Renovering av källarkorridorer

2016 – 2018 Renovering av tak och byte av takbrunnar

2017 Asfaltering av parkeringsplatser

2017 Renovering av grovsop/containerhus

2017 Installation av varmvattencirkulation i samtliga fastigheter

2017 Montering av ventilationsaggregat på Södervägen 30, 44 och 68

2018 Byte av styr-och regler för vatten, värme och ventilation

2018 OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll och åtgärder

2018 Stamrensning av hela området

2018 Byte av förrådsdörrar och ståldörrar till garagen

2019 Besiktning och åtgärder i fastigheternas elcentraler

2019 Installation av 12 st elbilsladdstolpar

2019 Byte av samtliga hisslinor

2020 Renovering, byte av kök, innertak och elcentraler i Viggbysalen amt revovering av trappan vid nödutgången

2020 Renovering av lekplatsen

2020 Trädfällning på innergårdarna

2021 Stämman beslutar om stambyte

2021 Installation och driftsättning av nytt fastighetssystem

2021 Delvis byte av takfläktar

2022 Installation av Moloker och stängning av sopnedkasten

2022 Besiktning av skyddsrum

2022 Byte av samlingsledning Södervägen 68

2022 Byte av flertalet takfläktar

2022 OVK, Obligatorisk ventilationskontroll och rengöring av ventilationen

2022 Reparationer av fasaderna

2022 Asfaltering och breddning av Södervägen 46-50

Större underhålls-och renoveringsarbeten på gång är; Stambyte, garagerenovering, takarbeten, reparationer, omläggning samt byte av fläktar till tvättstugor, fortsatt byte av maskinpark i tvättstugor, förbättringsbyte av utebelysning m.m

Adress

  • Förvaltningskontor Brf Viggbygärdet
    Södervägen 16, 183 69 TÄBY

Kontakt

  • 08-756 36 13
  • viggbygardet@viggbygardet.se

Öppettider

Mån - Ons 08.00-10.00
Tor 15.00-18:00
Fre 08.00-10.00
Sommartid (jun-aug) 8.00-10.00