Föreningsstämma

Föreningsstämmans uppgift

Högsta beslutande organ i föreningen är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma avhålls vanligen i slutet av mars varje år. Vid stämman har alla medlemmar i föreningen lika rösträtt i beslutsfrågor, en röst per lägenhet. Stämman väljer styrelse, revisor och valberedning.

Förslag till ny styrelseledamot lämnas senast 31:a januari till valberedningen eller till förvaltningskontoret.

Som medlem kan du lämna motioner till årsstämman om det är något du vill att styrelsen skall behandla eller ändra på.

Motioner skall lämnas skriftligt och skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Adress

  • Förvaltningskontor Brf Viggbygärdet
    Södervägen 16, 183 69 TÄBY

Kontakt

  • 08-756 36 13
  • viggbygardet@viggbygardet.se

Öppettider

Mån - Ons 09.00-11.00
Tor 15.00-19:00
Fre 09.00-11.00
Sommartid (jun-aug) 8.00-10.00

Copyright © 2017 viggbygardet.se. All rights reserved unless otherwise stated.