Skyddsrum

För att säkerställa bibehållen skyddsrumsförmåga, utfördes en besiktning av samtliga skyddsrum i augusti 2022. Besiktningen utfördes av BRIAB, som även inventerade vårt skyddsrumsmaterial.
Besiktningsprotokollen har kommit och vi har en del saker att åtgärda, glädjande är dock att det mestadels rör sig om mindre underhåll såsom byte av tätningslister, smörjning av gångjärn och dylikt.

Radon

Föreningen har under våren 2023 utfört radonmätningar i samtliga 513 lägenheter. Av dessa lägenheter har ca 8% (42 lägenheter) radonhalter som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m³ (bequerel). Rapporterna har delats ut per post i respektive brevlåda och förvaltningen kommer att ta kontakt med de lägenhetsinnehavarna som har för höga värden för planering av åtgärdsarbete.
Bästa sättet att minska radonhalter i en lägenhet är att öka luftomsättningen, vilket tidigare utförda åtgärder har bevisat. Planerade åtgärdsarbete i berörda lägenheter kommer att ske under hösten 2023.

Porttavlor och SMS-Tjänst

Vi har nu installerat elektroniska porttavlor i vårt område. Fördelen med att digitalisera dessa är att det spar mycket arbetstid och vi får en snabbare informationsväg nu när vi står inför flera stora projektarbeten.

Ni kommer att kunna ta emot information via porttavlorna, om ni har ett meddelande så ser ni en röd prick bredvid ert namn i boenderegistret, då kan ni använda den tag ni fått för att läsa meddelandet.

Vi har även skaffat en SMS-tjänst som ska förenkla vår kontakt med er boende. Det kommer att bli viktigt med snabb och tydlig information i samband med de projekt som planeras. Vi ber er att meddela förvaltningskontoret om ni byter mobilnummer, så att vi alltid har uppdaterade telefonlistor.

Wisehouse: Länk till inloggning via webben https://brfviggbygardet.wisehouse.se/login
För inloggningsuppgifter till Wisehouse hemsida, appen eller på porttavlan vänligen kontakta förvaltningskontoret.

Övrig information

Fasader, balkonger och fönster
Vi ser över byggnadernas klimatskal, balkonger och med det även färgsättning av fasaderna.

Solceller och laddplatser
Förvaltningen och styrelsen planerar installation av solceller som alternativ energikälla för områdets elförsörjning. Vi utreder också möjligheten att utöka antalet laddplatser för elbilar. I första hand för att installera laddboxar utomhus men sikt även öka antalet laddplatser i garagen.
Första steg i arbetet är att vi nu har anlitat Bengt Dahlgren AB för att utföra en förstudie för solceller och laddplatser. Förstudien ska bl a bestå av analyser av energilaster, lagringsmöjligheter, lönsamheten,
skattereduktioner, investeringskostnad, avkastning, återbetalningstid, känslighetsanalyser, samt konstruktionsmässiga aspekter.

Stambyte

Föreningen utför just nu en stamrenovering som planeras pågå till och med november 2026.

Mer information hittar du HÄR.

Vänligen observera att ett eventuellt tillfälligt boende bokas och bekostas av de boende själva.

Adress

  • Förvaltningskontor Brf Viggbygärdet
    Södervägen 16, 183 69 TÄBY

Kontakt

  • 08-756 36 13
  • viggbygardet@viggbygardet.se

Öppettider

Mån - Ons 08.00-10.00
Tor 15.00-18:00
Fre 08.00-10.00
Sommartid (jun-aug) 8.00-10.00