Föreningsstämma 2023

Föreningsstämma kommer att hållas under våren, vi återkommer med kallelse och datum.
Kallelse kommer att anslås på porttavlorna och via distribuering av materialet till varje lägenhet.
Vi påminner om att sista dag för inlämning av motioner till stämman är den 31 januari 2023

Renovering av garagen

Kontroll av samtliga garagepelare och garage utfördes av Rekonkret 2021. Vid kontrollen konstaterades att flertalet pelare är i stort behov av renovering då betongen angripits av vägsalter, samt att även asfalten i garagen behöver bytas ut.
Renoveringen kommer att påbörjas under februari 2023 och beräknas ta 6-7 månader per garage, dvs ca 3 år för samtliga 5 garage. Under tiden för renoveringen kommer det inte vara möjligt att vistas i garaget, detta innebär att varken garageplatser eller förråd belägna i garaget kommer gå att tillträda under tiden för arbetet.

Förvaltningen har påbörjat anläggningen av tillfälliga parkeringsplatser inom området utomhus som ersättning för garageplatserna under renoveringstiden. Ersättningsplatser och information kommer att aviseras direkt till berörda boende.

Skyddsrum

För att säkerställa bibehållen skyddsrumsförmåga, utfördes en besiktning av samtliga skyddsrum i början av augusti i år. Besiktningen utfördes av BRIAB, som även inventerade vårt skyddsrumsmaterial.
Besiktningsprotokollen har kommit och vi har en del saker att åtgärda, glädjande är dock att det mestadels rör sig om mindre underhåll såsom byte av tätningslister, smörjning av gångjärn och dylikt.

Radon

Föreningen har utfört radonmätningar i ca 36% (187 lägenheter) av föreningens lägenheter. Av dessa lägenheter har 14% (27 lägenheter) haft radonhalter som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m³ (bequerel).
Radonkonsult AB har utfört åtgärder i dessa lägenheter genom att rensa och fräsa upp fönsterventilerna samt installera nya friskluftventiler i balkongväggen. Åtgärderna har visat mycket bra resultat och resulterat i radonhalter som är långt under gränsvärdet.

Nu påbörjas radonmätning av samtliga lägenheter på Viggbygärdet, vi kommer att lägga ut mätdetektorer i lägenheterna under en period av minst 60 dygn.
De lägenheter som visar radonhalter över gränsvärdet kommer då självklart åtgärdas.
Bästa sättet att minska radonhalter i en lägenhet är att öka luftomsättningen, vilket de utförda åtgärderna har bevisat. Därför är det mycket viktigt att boende inte stänger eller täcker över fönsterventilerna. Rensning av ventilationssystemet och kontroll av luftomsättningen är genomförd i samband med OVK under hösten 2022.

Porttavlor och SMS-Tjänst

Vi har nu installerat elektroniska porttavlor i vårt område. Fördelen med att digitalisera dessa är att det spar mycket arbetstid och vi får en snabbare informationsväg nu när vi står inför flera stora projektarbeten.

Ni kommer att kunna ta emot information via porttavlorna, om ni har ett meddelande så ser ni en röd prick bredvid ert namn i boenderegistret, då kan ni använda den tag ni fått för att läsa meddelandet.

Vi har även skaffat en SMS-tjänst som ska förenkla vår kontakt med er boende. Det kommer att bli viktigt med snabb och tydlig information i samband med de projekt som planeras. Vi ber er att meddela förvaltningskontoret om ni byter mobilnummer, så att vi alltid har uppdaterade telefonlistor.

Övrig information

Fasader, balkonger och fönster
Vi ser över byggnadernas klimatskal, balkonger och med det även färgsättning av fasaderna.

Solceller och laddplatser
Förvaltningen och styrelsen planerar installation av solceller som alternativ energikälla för områdets elförsörjning. Vi utreder också möjligheten att utöka antalet laddplatser för elbilar. I första hand för att installera laddboxar utomhus men sikt även öka antalet laddplatser i garagen.
Första steg i arbetet är att vi nu har anlitat Bengt Dahlgren AB för att utföra en förstudie för solceller och laddplatser. Förstudien ska bl a bestå av analyser av energilaster, lagringsmöjligheter, lönsamheten,
skattereduktioner, investeringskostnad, avkastning, återbetalningstid, känslighetsanalyser, samt konstruktionsmässiga aspekter.

Info Stambyte

Val av entreprenör är klart och det är Byggmästargruppen som kommer att utföra stambytet.
Planerad entreprenadstid för hela föreningen är mars 2023 till november 2026 och arbetet påbörjas på Flyghamnsvägen 28.

Information kommer framledes att aviseras direkt från Byggmästargruppen, de kommer även kalla er till tillvalsmöten.

Under stambytet kommer det att vara fortsatt möjligt att bo kvar hemma.

För er, som av olika anledningar inte har möjlighet att bo kvar hemma, har förvaltningen haft kontakt med lägenhetshotell i Täby Kyrkby, Arninge och Sollentuna. Ta gärna kontakt med förvaltningskontoret på viggbygardet@viggbygardet.se om du önskar mer information om lägenhetshotell.
För dig som har hemtjänst kan det eventuellt finnas möjlighet att få tillfälligt boende genom dom, ta själv kontakt med din hemtjänstleverantör för att utreda detta.

Vänligen observera att ett eventuellt tillfälligt boende bokas och bekostas av de boende själva

Adress

  • Förvaltningskontor Brf Viggbygärdet
    Södervägen 16, 183 69 TÄBY

Kontakt

  • 08-756 36 13
  • viggbygardet@viggbygardet.se

Öppettider

Mån - Ons 09.00-11.00
Tor 15.00-19:00
Fre 09.00-11.00
Sommartid (jun-aug) 8.00-10.00

Copyright © 2017 viggbygardet.se. All rights reserved unless otherwise stated.